Polityka prywatno艣ci serwisu meblekuchenne.waw.pl

1. Informacje og门俵ne.

1.     Operatorem Serwisu meblekuchenne.waw.pl jest:

 

"Skan-Pol" Export-Import Kanclerski B., Kanclerska E.
Wycz门偱俴i 94
02-820 Warszawa

 

2.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u排簓tkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos门俠:

a.     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b.     Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c.     Poprzez gromadzenie log门倃 serwera www przez operatora hostingowego Inforpol NET, funkcjonuj膮cego pod adresem www.ndc.pl

2. Informacje w formularzach.

1.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u排簓tkownika.

2.     Serwis mo排篹 zapisa膰 ponadto informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.     Dane w formularzu nie s膮 udost臋pniane podmiotom trzecim inaczej, ni排 za zgod膮 u排簓tkownika.

4.     Dane podane w formularzu mog膮 stanowi膰 zbi门俽 potencjalnych klient门倃, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.     Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.     Dane podane w formularzach mog膮 by膰 przekazane podmiotom technicznie realizuj膮cym niekt门俽e us艂ugi 鈥 w szczeg门俵no艣ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiot门倃 b臋d膮cych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie膰 Komputerowa j.b.r 鈥 NASK), serwis门倃 obs艂uguj膮cych p艂atno艣ci lub te排 innych podmiot门倃, z kt门俽ymi Operator Serwisu w tym zakresie wsp门偱俻racuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.     Serwis korzysta z plik门倃 cookies.

2.     Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg门俵no艣ci pliki tekstowe, kt门俽e przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U排簓tkownika Serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt门俽ej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

3.     Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym U排簓tkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest operator Serwisu.

4.     Pliki cookies wykorzystywane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

a.     tworzenia statystyk, kt门俽e pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos门俠 U排簓tkownicy Serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo排簂iwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;

b.     utrzymanie sesji U排簓tkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt门俽ej U排簓tkownik nie musi na ka排篸ej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;

c.     okre艣lania profilu u排簓tkownika w celu wy艣wietlania mu dopasowanych materia艂门倃 w sieciach reklamowych, w szczeg门俵no艣ci sieci Google.

5.     W ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik门倃 cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt门俽e przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U排簓tkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U排簓tkownika przez czas okre艣lony w parametrach plik门倃 cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U排簓tkownika.

6.     Oprogramowanie do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik门倃 cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym U排簓tkownika. U排簓tkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w tym zakresie. Przegl膮darka internetowa umo排簂iwia usuni臋cie plik门倃 cookies. Mo排簂iwe jest tak排篹 automatyczne blokowanie plik门倃 cookies Szczeg门偱俹we informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.

7.     Ograniczenia stosowania plik门倃 cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt门俽e funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym U排簓tkownika Serwisu i wykorzystywane mog膮 by膰 r门倃nie排 przez wsp门偱俻racuj膮cych z operatorem Serwisu reklamodawc门倃 oraz partner门倃.

9.     Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno艣ci tych firm, aby pozna膰 zasady korzystania z plik门倃 cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno艣ci Google Analytics

10.   Pliki cookie mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg门俵no艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki u排簓tkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog膮 zachowa膰 informacj臋 o 艣cie排篶e nawigacji u排簓tkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach u排簓tkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u排簓tkownik mo排篹 przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik门倃 cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1.     Informacje o niekt门俽ych zachowaniach u排簓tkownik门倃 podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs艂ugi 艣wiadczonych us艂ug hostingowych.

2.     Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog膮 podlega膰:

a.     czas nadej艣cia zapytania,

b.     czas wys艂ania odpowiedzi,

c.     nazw臋 stacji klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok门偱 HTTP,

d.     informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji HTTP,

e.     adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u排簓tkownika (referer link) 鈥 w przypadku gdy przej艣cie do Serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik,

f.      informacje o przegl膮darce u排簓tkownika,

g.     Informacje o adresie IP.

3.     Dane powy排簊ze nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony.

4.     Dane powy排簊ze s膮 wykorzystywane jedynie dla cel门倃 administrowania serwerem.

5. Udost臋pnienie danych.

1.     Dane podlegaj膮 udost臋pnieniu podmiotom zewn臋trznym wy艂膮cznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.     Dane umo排簂iwiaj膮ce identyfikacj臋 osoby fizycznej s膮 udost臋pniane wy艂膮czenie za zgod膮 tej osoby.

3.     Operator mo排篹 mie膰 obowi膮zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa排簄ionym organom na podstawie zgodnych z prawem 排耗卍a艅 w zakresie wynikaj膮cym z 排耗卍ania.

6. Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w praktyce wyra排篴膰 i cofa膰 zgod臋?

1.     Je艣li u排簓tkownik nie chce otrzymywa膰 plik门倃 cookies, mo排篹 zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 排篹 wy艂膮czenie obs艂ugi plik门倃 cookies niezb臋dnych dla proces门倃 uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u排簓tkownika mo排篹 utrudni膰, a w skrajnych przypadkach mo排篹 uniemo排簂iwi膰 korzystanie ze stron www

2.     W celu zarz膮dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni排篹j przegl膮dark臋 internetow膮/ system i post臋puj zgodnie z instrukcjami:

a.     Internet Explorer

b.     Chrome

c.     Safari

d.     Firefox

e.     Opera

f.      Android

g.     Safari (iOS)

h.     Windows Phone

i.      Blackberry